Vanedannende medicin

Nogle lægemidler er afhængighedsskabende, også kaldet vanedannende. Det betyder, at personer, som tager disse lægemidler, kan risikere at blive afhængige af dem.

Lægemidlerne, det især drejer sig om, er stærke smertestillende lægemidler af morfin typen (med præparatnavne som fx tramadol, tradolan, dolol, morfin, malfin, contalgin, oxycontin, oxynorm mfl) samt sovemidler (zopiclone, zolpidem, imozop, imovane) og angstdæmpende/beroligende midler (oxazepam, stesolid, risolid, rivotril, diazepam mfl) såkaldte benzodiazepiner.

Udover at de kan medføre afhængighed, har lægemidlerne også en række andre bivirkninger, bl.a. kan de påvirke humør, hukommelse, søvn og koncentrationsevne, og de kan hos nogle fremkalde svimmelhed eller faldtendens. Medicinen kan have indflydelse på evnen til at køre bil eller betjene maskiner.
Derfor skal vanedannende medicin bruges med omtanke, og langvarig behandling skal så vidt muligt undgås.
Vi kan hjælpe dig med at trappe ned/ud af vanedannende medicin og er forpligtiget til at lægge en fast plan for udskrivelsen af medicinen.

I gruppen af vanedannende lægemidler, er også typer af ADHD medicin. Det gælder de såkaldte centralstimulantia med præparatnavne som fx Methylphenidat, Ritalin, Concerta, Medikinet, Elvanse, Aduvanz.

Disse præparater er også omfattet af nedenstående skærpede regler fra Sundhedsstyrelsen.

Sundhedsstyrelsen har indskærpet, at receptfornyelse af vanedannende medicin kun kan finde sted ved personligt fremmøde i klinikken. Det er ikke længere muligt at få udskrevet denne type medicin over telefon eller via hjemmesiden/mail. Der kan kun undtagelsesvis laves særaftaler, f.eks. ved døende patienter eller anden alvorlig sygdom, der gør, at man ikke kan komme i klinikken.
Formålet er at øge patientsikkerheden og forebygge afhængighed og bivirkninger.

Alle der har et forbrug af vanedannende medicin – af typerne som nævnt ovenfor – skal mindst en gang årligt have en konsultation ved lægen udelukkende omhandlende dette.

Hvis du ikke har været til en årssamtale vedr. vanedannende medicin inden for det seneste år, bedes du få en tid til konsultation, inden du løber tør for den omtalte medicin igen. Der vil du sammen med lægen drøfte behandlingsmuligheder, fordele og ulemper, tilbydes hjælp til ned/udtrapning og aftale en plan for fremtidige kontroller og receptfornyelse.