Hvilke behandlere møder jeg i Lægehuset?

Hvorfor møder jeg forskellige faggrupper som behandlere i mit Lægehus?

De seneste år er kravene til hvad praktiserende læger skal tage sig af, steget så meget, at Regionerne kræver af os at vi finder på nye måder at se det ‘at være lægehus’.

Det er bestemt ikke let at udtænke den perfekte plan, mon den findes? Et er dog helt sikkert, at skal lægerne se alle patienter i lægehusene selv, så vil der være for få timer i døgnet, vores indsats vil ikke blive tilfredsstillende og ventetiderne vil blive endnu længere end man iøvrigt vil kunne opleve.

Vi har gjort/gør os mange tanker om, hvordan vi under de pressede forhold i sundhedsvæsnet, alligevel kan levere en service og en faglighed, som vores patienter kan være glade for og trygge i.

Sygeplejersker i Lægehuset

Hos os er vi så heldige at arbejde sammen med andre faggrupper som via deres uddannelse eller videreuddannelse, er så dygtige til forskellige af de områder som lægerne også er gode til. Det har vi valgt at udnytte, og faktisk med det resultat, at de ofte ender med at være endnu dygtigere til det end lægerne. Dygtigere fordi de præcis inden for de emner, uddanner sig videre og opdaterer sig hele tiden, og fordi de har så mange af disse typer af patientkontakter, at deres erfaring bliver kæmpe stor.

Det drager både vi og vores patienter nytte af ved ex årskontroller for kroniske lidelser som KOL, hjertesygdom, diabetes, astma mm. Det kan også være ved hudlidelser, graviditetsundersøgelser, børneundersøgelser, skader, infektioner, bevægeapparatssmerter og meget mere. I Lægehuset er der ingen af os der ved alt, og det er vi åbne om, derfor superviserer vi også hinanden og henter en kollega hvis vi er i tvivl om diagnose og behandling. Det kan du opleve både inde hos lægen, sygeplejersken eller ved vores assistenter. Det er en del af vores kultur, og det er vi stolte af.

Praksisassistenter i Lægehuset

Medicinstuderende er enormt dygtige til forskellige procedurer allerede mens de går på studiet. Det er det vi udnytter med stor glæde, når du kan møde dem i klinikken til blodprøver, halsundersøgelser, podninger, EKG’er, behandling af uriner på mistanke om blærebetændelse, klamydia mm. Det er også med glæde at vi kan se, at de via deres grundviden og specialoplæring, varetager ex rutinecelleskrab, simple årskontroller, ex p-piller, samt simple gynækologiske problematikker, virkelig kvalificeret. Vi er så heldige at have dem med i vores team, og de er søde og meget dygtige. Det vi dog gerne vil appellere til, det er forståelse for at de hverken kan eller skal kunne svare på alle ‘lægesprøgsmål’. Det vi kan garantere er, at de ved hvornår de skal bede om hjælp og at man som patient ved spørgsmål eller behov for yderligere undersøgelse, vil blive tilbudt relevant tid til dette.

Uddanelseslæger

I lighed med mange andre lægeklinikker, har vi ofte uddannelseslæger, da vi fungerer som efteruddannelsessted for læger som planlægger at blive praktiserende læger eller hospitalslæger. Uddannelseslægen arbeder tæt sammen med en ældre kollega fra lægehuset, der står som garant for at det sundhedsfaglige arbejde er korrekt. I forbindelse med uddannelsesforløbet kan konsultationerne blive optaget til senere gennemgang – men kun ved accept fra patienten. Uddanelseslæger kan altid hente en ældre kollega og har også daglig fast supervison og gennemgang af sine patientforløb.

Alle uddannelseslæger er færdige som læger, men er forskellige steder i deres uddannelse til speciallæge, som typisk varer omkring 5-7 år efter afsluttet universitetseksamen.