Personale

Lægesekretær

Kirstine Houbak Vestergaard

Kirstine Houbak Vestergaard

Ansat i klinikken fra februar 2021 som lægesekretær.
Tidligere arbejdet blandt andet som jordemoder, farmakonom og lægesekretær i anden praksis.

Varetager primært sekretær og administrative opgaver i klinikken. Passer dagligt telefonen.

Maria Torsth Thomassen

Maria Torsth Thomassen

Ansat i klinikken fra maj 2022 som lægesekretær.
Tidligere været lægesekretær i anden praksis gennem flere år.

Kan mødes dagligt i telefonen og klinikken. Varetager ligeledes blandede opgaver indenfor service og administration.

Sygeplejersker

 Jacob Hjorth

Jacob Hjorth

Ansat i klinikken siden marts 2020.
Har mange års erfaring bag sig som sygeplejerske i praksis.

Varetager opgaver som: Vaccinationer, blodprøver, stingfjernelse, øreskyl, sårbehandling, vortebehandling, lungefunktionsundersøgelser, fjernelse af mindre hudelementer, vurdering af hudlidelser mm.

Udfører forundersøgelser til kontrol af, KOL, diabetes, forhøjet blodtryk, forhøjet kolesterol, osteoporose, stofskifte lidelser, psykisk sygdom, astma.

Er uddannet til og varetager selvstændigt kontrol og opfølgning af diabetes, forhøjet blodtryk, forhøjet kolesterol, hjertesygdom og stofskiftelidelser.
Jacob hjælper også med varetagelse af akutte konsultationer i samarbejde med læge.

 <strong>Karrina Clausen</strong>

Karrina Clausen

Position

Ansat i klinikken per 1. april 2022.
Har mange års erfaring bag sig som sygeplejerske i praksis.

Varetager opgaver som: Vaccinationer, blodprøver, stingfjernelse, øreskyl, vortebehandling, lungefunktionsundersøgelser.

Udfører forundersøgelser til kontrol af, KOL, diabetes, forhøjet blodtryk, forhøjet kolesterol, osteoporose, stofskifte lidelser, psykisk sygdom, astma.

Er uddannet til og varetager selvstændigt kontrol og opfølgning af KOL, astma og diabetes, forhøjet blodtryk, forhøjet kolesterol, hjertesygdom og osteoporose.
Karrina hjælper også i et vist omfang med varetagelse af akutte konsultationer i samarbejde med læge.

Fysioterapeut

Martin Dahl

Martin Dahl

Ansat i klinikken per 1. august 2022.
Har mange års erfaring bag sig som fysioterapeut på klinik, de seneste år også i lægeklinik.
Martin har stor erfaring i udredning og diagnostik af bevægeapparatsgener, se nærmere neden for. Du vil kunne booke tider ved Martin om mandagen.

Vil vurdere akutte skader, som ex: Mistanke om brud, forstuvninger, sene og ledbåndsskader, akutte knæ- eller rygsmerter.

Vil også foretage vurderinger og diagnosticeringer af mere kroniske lidelser som ex: Hofte- og knæsmerter(og andre ledklager), kroniske ryglidelser, spændingshovedpiner og meget mere.

Vil også varetage aftaler til svar på røntgenundersøgelser og scanninger.

Vil IKKE komme til at foretage fysioterapeutiske behandlinger, men kan henvise til videre relevant behandling ved en anden fysioterapeut hvis det findes hensigtsmæssigt.

Praksisassistenter

Praksisassistenterne læser alle til læge på Aarhus Universitet.
Deres arbejdsområder er bl.a.:
- Reception
- Telefonpasning
- Div. administrative opgaver.

De er tillige uddannet til sygeplejerske- og laborantarbejde, herunder EKG-hjertekardiogram, urinundersøgelse, halspodninger, chlamydiatest, blodprøver m.m. Herunder varertager de selvstændigt forundersøgelser for udvalgte kroniske lidelser forud for kontrol ved læge Vores kvindelige praksisassistenter er oplært i gynækologiske procedurer som celleskrab, spiralkontrol, spiralfjernelse, og undersøgelse ved mistanker om svamp eller skedekatar.

Karoline

Karoline

Victor

Victor

Emilie

Emilie

Frida

Frida

Line

Line

Anna

Anna

Amalie

Amalie

Anne

Anne

Mette

Mette

William

William

Astrid

Astrid