Personale

Lægesekretær

Kirstine Houbak Vestergaard

Kirstine Houbak Vestergaard

Ansat i klinikken fra februar 2021 som lægesekretær.
Tidligere arbejdet blandt andet som jordemoder, farmakonom og lægesekretær i anden praksis.

Varetager primært sekretær og administrative opgaver i klinikken. Passer dagligt telefonen.Sygeplejersker

 Jacob Hjorth

Jacob Hjorth

Sygeplejerske

Ansat i klinikken siden marts 2020.
Har mange års erfaring bag sig som sygeplejerske i praksis.

Varetager opgaver som: Vaccinationer, blodprøver, stingfjernelse, øreskyl, sårbehandling, vortebehandling, lungefunktionsundersøgelser, fjernelse af mindre hudelementer, vurdering af hudlidelser mm.

Udfører forundersøgelser til kontrol af, KOL, diabetes, forhøjet blodtryk, forhøjet kolesterol, osteoporose, stofskifte lidelser, psykisk sygdom, astma.

Er uddannet til og varetager selvstændigt kontrol og opfølgning af diabetes, forhøjet blodtryk, forhøjet kolesterol, hjertesygdom og stofskiftelidelser.
Jacob hjælper også med varetagelse af akutte konsultationer i samarbejde med læge.

<img class="ugb-img wp-image-6127 ugb-img--shape" src="https://laegerne.dk/wp-content/uploads/sites/523/2023/01/karriaina.png" alt=" <strong>Karrina Clausen

Karrina Clausen

Sygeplejerske

Ansat i klinikken per 1. april 2022.
Har mange års erfaring bag sig som sygeplejerske i praksis.

Varetager opgaver som: Vaccinationer, blodprøver, stingfjernelse, øreskyl, vortebehandling, lungefunktionsundersøgelser.

Udfører forundersøgelser til kontrol af, KOL, diabetes, forhøjet blodtryk, forhøjet kolesterol, osteoporose, stofskifte lidelser, psykisk sygdom, astma.

Er uddannet til og varetager selvstændigt kontrol og opfølgning af KOL, astma og diabetes, forhøjet blodtryk, forhøjet kolesterol, hjertesygdom og osteoporose.
Karrina hjælper også i et vist omfang med varetagelse af akutte konsultationer i samarbejde med læge.

Praksisassistenter

Praksisassistenterne læser alle til læge på Aarhus Universitet.
Deres arbejdsområder er bl.a.:
- Reception
- Telefonpasning
- Div. administrative opgaver.

De er tillige uddannet til sygeplejerske- og laborantarbejde, herunder EKG-hjertekardiogram, urinundersøgelse, halspodninger, chlamydiatest, blodprøver m.m. Herunder varertager de selvstændigt forundersøgelser for udvalgte kroniske lidelser forud for kontrol ved læge Vores kvindelige praksisassistenter er oplært i gynækologiske procedurer som celleskrab, spiralkontrol, spiralfjernelse, og undersøgelse ved mistanker om svamp eller skedekatar.

Karoline

Karoline

Marie

Marie

Emilie

Emilie

Frida

Frida

Anne

Anne

Anna

Anna D

Amalie

Amalie

Anna B

Anna B

Jesper

Jesper

Mette

Mette

Magnus

Magnus